Primena metode kontrolisanog eksperimenta u analizi ponašanja potrošača električne energije

Izdanje: Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019

DOI: 10.15308/Sinteza-2019-319-324

Oblast: Electrical Energy Markets and Engineering Education and Advanced Engineering Systems

Stranice: 319-324

Apstrakt:
Unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima je jedan od prioriteta Srbije, s obzirom da se električna energija u domaćinstvima neracionalno troši, a domaćinstva imaju dominantno učešće od oko 51% u finalnoj potrošnji električne energije. Kako bi se unapredila energetska efikasnost, neophodno je definisati ključne faktore koji utiču na ponašanje potrošača. Na ponašanje potrošača, pored cenovnih, utiče i čitav niz necenovnih faktora. Polazeći od činjenice da je cena električne energije u Srbiji najniža u Evropi, u ovom radu fokus je na necenovnim faktorima. Cilj ovog istraživanja je da utvrdi da li informisanje domaćinstava o jednostavnim načinima za uštedu električne energije doprinosi promeni njihovog ponašanja. Istraživanje je sprovedeno primenom metode kontrolisanog eksperimenta što je podrazumevalo defi- nisanje eksperimentalne i kontrolne grupe na uzorku od 330 domaćinstava. Istraživanje je pokazalo da u situaciji kada je cena električne energije veoma niska, informacije o uštedi energije nemaju značajan uticaj na promenu ponašanja potrošača.
Ključne reči: cena električne energije, potrošnja, metod kontrolisanog eksperimenta
Priložene datoteke:
 • 319-324 ( veličina: 307,13 KB, broj pregleda: 137 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {S. Filipović and M. Radovanović}, 
 title  = {Primena metode kontrolisanog eksperimenta u analizi ponašanja potrošača električne energije},
 journal = {Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019},
 year  = 2019,
 pages  = {319-324},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2019-319-324}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Sanja Filipović
A1 Mirjana Radovanović
T1 Primena metode kontrolisanog eksperimenta u analizi ponašanja potrošača električne energije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
NO doi: 10.15308/Sinteza-2019-319-324
Unapred formatirani prikaz citata
S. Filipović and M. Radovanović, Primena metode kontrolisanog eksperimenta u analizi ponašanja potrošača električne energije, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2019, doi:10.15308/Sinteza-2019-319-324