Primena senzorskih mreža za prikupljanje podataka o stanju pacijenata u zdravstvenim ustanovama opšteg tipa

Mentor prof. dr Milan Milosavljević

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2019

Apstrakt
Ova disertacija ima za cilj, s jedne strane ocena stanja pacijenata koji pate od neuromotoričnih bolesti uz pomoć senzorskih mreža korišćenih u zdravstvu, a s druge strane odgovor na pitanje da li tenis kao sport bolji i efikasniji u rehabilitaciji od klasičnih rehabilitacijskih procesa. Drugi je cilj utvrditi, da li su u zdravstvu korišćene senzorske mreže izložene sve većoj opasnosti, što je veoma bitan i važan faktor, te ga moramo imati u vidu.
U disertaciji se upoređuje razvoj i oporavak dve osobe skoro iste telesne građe životne dobi i snage od kojih se jedna leči klasičnom rehabilitacijom, a dugi uz pomoć tenisa kao rehabilitacijskog sporta. Pored toga se komparira razvoj čitave grupe sa razvojem kontrolne grupe. Osim navedenih analiziraju se i senzorske mreže korišćene u zdravstvu, njihova zaštita i bezbedno formiranje.
Kao rezultat istraživanja može se reći da su osobe rehibalitovane uz pomoć tenisa brže napredovale, do kraja istraživanja im se povećala snaga udaraca u odnosu na pacijente rehabilitovane na klasičan način. Možemo stoga reći da je istraživanje bilo uspešno. I druga moja pretpostavka je dobila potporu, jer se razvojem tehnike u sve većoj meri uočavaju razne bezbednosne pukotine u različitim mrežama.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Tot-2019-phd,
  author = {Laslo Tot}, 
  title  = {Primena senzorskih mreža za prikupljanje podataka o stanju pacijenata u zdravstvenim ustanovama opšteg tipa},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2019
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Laslo Tot
T1 Primena senzorskih mreža za prikupljanje podataka o stanju pacijenata u zdravstvenim ustanovama opšteg tipa
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
L. Tot. (2019). Primena senzorskih mreža za prikupljanje podataka o stanju pacijenata u zdravstvenim ustanovama opšteg tipa (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd