ISAM integracija sa Facebook platformom kao provajderom identiteta preko OpenID Connect protokola

Izdanje: Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019

DOI: 10.15308/Sinteza-2019-250-255

Oblast: Information Security and Digital Forensics and E-Commerce Systems

Stranice: 250-255

Apstrakt:
IBM Security Access Manager (ISAM) je web access rešenje koje omogućava autentifikaciju, autorizaciju, upravljanje sigurnošću kao i centralizaciju resursa. IBM Security Access Manager poseduje modul federacije kako bi saradničke kompanije mogle da pruže međusobno siguran pristup različitim aplikacijama. Korišćenjem federacije, dobija se sigurna, bešavna prijava stranoj aplikaciji, čime se izbegava potreba za višestrukim korisničkim nalozima. Po definiciji, federacija je veza u kojoj obe strane prihvataju korišćenje istog tehničkog standarda pri tom omogućavajući obostrani pristup resursima i podacima. Sastoji se od više provajdera servisa kao i od jednog provajdera identiteta. Facebook platforma kao jedan od najvećih provajdera identitetima na svetu je kompatibilna i omogućava vezu, odnosno poverenje prema ISAM rešenju.
Ključne reči: Web Access, ISAM, Federacija, Facebook platforma, OAuth 2.0, OpenID Connect
Priložene datoteke:
 • 250-255 ( veličina: 382,86 KB, broj pregleda: 295 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {B. Bucalo, J. Samardžija and S. Adamović}, 
 title  = {ISAM integracija sa Facebook platformom kao provajderom identiteta preko OpenID Connect protokola},
 journal = {Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019},
 year  = 2019,
 pages  = {250-255},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2019-250-255}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Bojan Bucalo
A1 Jovana Samardžija
A1 Saša Adamović
T1 ISAM integracija sa Facebook platformom kao provajderom identiteta preko OpenID Connect protokola
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
NO doi: 10.15308/Sinteza-2019-250-255
Unapred formatirani prikaz citata
B. Bucalo, J. Samardžija and S. Adamović, ISAM integracija sa Facebook platformom kao provajderom identiteta preko OpenID Connect protokola, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2019, doi:10.15308/Sinteza-2019-250-255