Implementacija microsoft SQL server baze podataka preko Hyper-V tehnologije

Izdanje: Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019

DOI: 10.15308/Sinteza-2019-208-214

Oblast: Advanced Computing and Cloud Computing

Stranice: 208-214

Apstrakt:
Porast broja korisnika i uređaja koji pristupa Internetu doveo je do toga da praćenje i upravljanje IT infrastrukturom postane problematično. U radu je detaljno opisana pravilna implementacija Microsoft SQL baze podataka na klijentskoj i serverskoj strani. Radom je obuhvaćen i bezbednosni aspekt zaštite informacija implementiranog rešenja. Implementacija je vršena po pravilima dobre prakse sa fokusom na pouzdanost sistema. Kompanije koje poseduju velike i komplikovane sisteme ne smeju da dozvole da ih kom- pjuterska infrastruktura sputava u ostvarivanju sopstvenih ciljeva. Razvoj hardverske infrastrukture omogućio je neograničen broj softverskih mo- gućnosti koje su uvidele svetlost dana, a za koji je potrebna odgovarajuća IT implementacija. Rad se bavi analizom pravilne implementacije u modernom virtuelnom okruženju.
Ključne reči: Microsoft SQL Server, Hyper-V, Virtualizacija
Priložene datoteke:
 • 208-214 ( veličina: 1,42 MB, broj pregleda: 640 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Mravik, M. Šarac and S. Adamović}, 
 title  = {Implementacija microsoft SQL server baze podataka preko Hyper-V tehnologije},
 journal = {Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019},
 year  = 2019,
 pages  = {208-214},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2019-208-214}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Miloš Mravik
A1 Marko Šarac
A1 Saša Adamović
T1 Implementacija microsoft SQL server baze podataka preko Hyper-V tehnologije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
NO doi: 10.15308/Sinteza-2019-208-214
Unapred formatirani prikaz citata
M. Mravik, M. Šarac and S. Adamović, Implementacija microsoft SQL server baze podataka preko Hyper-V tehnologije, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2019, doi:10.15308/Sinteza-2019-208-214