Uloga medijske konvergencije u razvoju kulturnih i kreativnih industrija

Izdanje: Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019

DOI: 10.15308/Sinteza-2019-141-146

Oblast: Information Technology in Education and Digital Transformation, Culture and Creative Industries

Stranice: 141-146

Apstrakt:
Imajući u vidu medijsku konvergenciju kao jedno od obeležja medija i me- dijski posredovanog poslovanja u digitalnom svetu, glavni cilj ovog rada je razumevanje medijske konvergencije kao izazova savremenog društva i to kroz prizmu globalne ekspanzije kulturnih i kreativnih industrija. Cilj ovog rada je i da ponudi analizu povezanosti procesa medijske konvergencije i razvoja kulturnih i kreativnih industrija. Glavna teza predstavljena u radu je da proces medijske konvergencije pozitivno utiče na razvoj kulturnih i kreativnih industrija, te da su medijska konvergencija – u najvećoj meri podstaknuta informacionim tehologijama i digitalizacijom sveta oko nas – i različiti kreativni procesi u društvu usko povezani.
Ključne reči: mediji, telekomunikacije, digitalizacija, kultura, kreativnost
Priložene datoteke:
 • 141-146 ( veličina: 879,74 KB, broj pregleda: 4291 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {D. ČigojaPiper, T. Radojević, M. Čolović and N. Radović}, 
 title  = {Uloga medijske konvergencije u razvoju kulturnih i kreativnih industrija},
 journal = {Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019},
 year  = 2019,
 pages  = {141-146},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2019-141-146}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Danica ČigojaPiper
A1 Tijana Radojević
A1 Milica Čolović
A1 Nikica Radović
T1 Uloga medijske konvergencije u razvoju kulturnih i kreativnih industrija
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
NO doi: 10.15308/Sinteza-2019-141-146
Unapred formatirani prikaz citata
D. ČigojaPiper, T. Radojević, M. Čolović and N. Radović, Uloga medijske konvergencije u razvoju kulturnih i kreativnih industrija, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2019, doi:10.15308/Sinteza-2019-141-146