Pametni gradovi kao deo Digitalne ekonomije

Izdanje: Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019

DOI: 10.15308/Sinteza-2019-121-128

Oblast: Information Technology in Education and Digital Transformation, Culture and Creative Industries

Stranice: 121-128

Apstrakt:
Uvođenje informacionih tehnologija i unapređenje komunikacije su dve najznačajnije karakteristike digitalizacije koje su dovele do razvoja pamet- nih ekonomija, pametnih gradova, država, i lokalnih samouprava. Države, gradovi, lokalne samouprave, popularne turističke destinacije suočavaju se različitim izazovima, koristeći prednosti digitalizacije i marketinške kampanje kako za razvoj tako i za bolje pozicioniranje u globalnom okruženju. Gradovi koji koriste sve prednosti digitalizacije su brend gradovi, pametni gradovi a intelektualni kapital, kreativnost i inovativnost su tri glavne karakteristike ovih gradova. Cilj ovog rada je da se ukaže da budući razvoj gradova zavisi od sinergije digitalne ekonomije i upravljanja pametnim gradovima.
Ključne reči: digitalna ekonomija, pametni gradovi, ekonomija aplikacija, brendiranje gradova
Priložene datoteke:
 • 121-128 ( veličina: 227,42 KB, broj pregleda: 1205 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {R. Živković, I. Brdar, J. Gajić and K. Čkonjević}, 
 title  = {Pametni gradovi kao deo Digitalne ekonomije},
 journal = {Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019},
 year  = 2019,
 pages  = {121-128},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2019-121-128}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Radmila Živković
A1 Ivana Brdar
A1 Jelena Gajić
A1 Katarina Čkonjević
T1 Pametni gradovi kao deo Digitalne ekonomije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
NO doi: 10.15308/Sinteza-2019-121-128
Unapred formatirani prikaz citata
R. Živković, I. Brdar, J. Gajić and K. Čkonjević, Pametni gradovi kao deo Digitalne ekonomije, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2019, doi:10.15308/Sinteza-2019-121-128