Primena lambda fazi mere i šeplijeve vrednosti na procene performansi robe u skladištima

Izdanje: Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019

DOI: 10.15308/Sinteza-2019-52-56

Oblast: Optimisation and Modeling

Stranice: 52-56

Apstrakt:
Klasična teorija mere se bavi proučavanjem skupovnih funkcija koje praznom skupu dodeljuju nulu i imaju osobinu aditivnosti. Takve skupovne funkcije se nazivaju merama. Uprkos širokoj primeni u različitim oblastima kako matematike tako i u rešavanju praktičnih problema, njihova primena zbog same osobine adtitivnosti je ograničena. Stoga se razvila teorija fazi mere u kojoj se polazi od skupovne funkcije koja pored osobine da je na praznom skupu nula, ima osobinu monotonosti, dok u opštem slučaju ne mora da bude aditivna. Ovakve skupovne funkcije predstavljaju uopštenje mere i na- zivaju se monotone skupovne funkcije ili fazi mere. Određivanje fazi mere je kompleksan proces zbog eksponencijalnog broja podskupova nad kojima se mera procenjuje. Da bi smanjili složenost izračunavanja koristi se specijalna vrsta fazi mere pod nazivom λ -fazi mera. U ovom radu opisan je problem određivanja parametra λ , λ -fazi mere i Šeplijeve vrednosti pri proceni performansi robe u skladištima.
Ključne reči: λ -fazi mera, višekriterijumsko odlučivanje, indeks važnosti, Šeplijeva vrednost
Priložene datoteke:
 • 52-56 ( veličina: 320,37 KB, broj pregleda: 201 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {E. Pap and A. Blagojević}, 
 title  = {Primena lambda fazi mere i šeplijeve vrednosti na procene performansi robe u skladištima},
 journal = {Proceedings of The International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research Sinteza 2019},
 year  = 2019,
 pages  = {52-56},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2019-52-56}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Endre Pap
A1 Ana Blagojević
T1 Primena lambda fazi mere i šeplijeve vrednosti na procene performansi robe u skladištima
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
NO doi: 10.15308/Sinteza-2019-52-56
Unapred formatirani prikaz citata
E. Pap and A. Blagojević, Primena lambda fazi mere i šeplijeve vrednosti na procene performansi robe u skladištima, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2019, doi:10.15308/Sinteza-2019-52-56