Smart turizam – mogućnost primene interneta stvari u savremenom turističkom poslovanju

Izdanje: Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2018-116-122

Oblast: Internet and Cloud Computing

Stranice: 116-122

Apstrakt:
Internet stvari pruža nove mogućnosti zajedničkog delovanja fizičkog i digitalnog sveta. S tim u vezi, on omogućava direktniju i aktivniju interakciju između turista, turističkih proizvoda i destinacija. Turistička industrija je blisko povezana sa, a može se reći i zavisna od, razvoja informacione tehnologije i Interneta. Trenutno, smart turizam pruža pogodnost i interaktivnost i nudi personalizovane usluge turistima. Ovaj rad analizira mogućnosti korišćenja Interneta stvari i tehnologija smart turizma u cilju boljeg razumevanja savremenih aktuelnosti i promena na turističkom tržištu.
Ključne reči: turizam, smart turizam, Internet stvari, informacione tehnologije, Internet.
Priložene datoteke:
 • 116-122 ( veličina: 265,98 KB, broj pregleda: 2457 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {I. Brdar, R. Živković, J. Gajić, J. McIntyre and N. Kilibarda}, 
 title  = {Smart turizam – mogućnost primene interneta stvari u savremenom turističkom poslovanju},
 journal = {Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2018,
 pages  = {116-122},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2018-116-122}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Ivana Brdar
A1 Radmila Živković
A1 Jelena Gajić
A1 Jelena McIntyre
A1 Nataša Kilibarda
T1 Smart turizam – mogućnost primene interneta stvari u savremenom turističkom poslovanju
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
NO doi: 10.15308/Sinteza-2018-116-122
Unapred formatirani prikaz citata
I. Brdar, R. Živković, J. Gajić, J. McIntyre and N. Kilibarda, Smart turizam – mogućnost primene interneta stvari u savremenom turističkom poslovanju, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018, doi:10.15308/Sinteza-2018-116-122