Komparativna analiza udžbenika za engleski i španski jezik na nižim godinama osnovnih akademskih studija na Univerzitetu Singidunum

Izdanje: Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2018-330-335

Oblast: Current Perspectives on Teaching Language for Specific Purposes

Stranice: 330-335

Apstrakt:
Jezik za posebne namene ili jezik struke je termin koji je postao popularan šezdesetih godina. Za razliku od opšteg jezika, učenje jezika struke se defi- niše kao sticanje onih znanja koje određeni stručnjak ima iz date oblasti na maternjem jeziku, a kojima treba da ovlada i na drugom stranom jeziku. Imajući u vidu da je jezik struke u savremenom društvu neophodan u svim oblastima poslovanja- marketingu, turizmu, hotelijerstvu, bankarstvu, itd- ovaj rad je posvećen analizi udžbenika za engleski i španski jezik na Poslovnom fakultetu i Fakultetu za turistički i hotelijerski menadžment na Univerzitetu Singidunum, kako bismo uvideli da li postoje udžbenici koji su namenjeni za usavršavanje jezika za posebne namene na I i II godini osnovnih akademskih studija. Pored teorijskog dela, rad predstavlja i analizu potreba koja je urađena sa studentima i studentkinjama nižih godina studija na predmetima Engleski i Španski jezik kako bismo zaključili da li je uvođenje jezika struke neophodno već od samog početka školovanja, ili samo na višim godinama studija.
Ključne reči: španski, engleski, jezik struke, analiza potreba
Priložene datoteke:
 • 330-335 ( veličina: 232,3 KB, broj pregleda: 662 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {V. Bošković and M. Veljković Michos}, 
 title  = {Komparativna analiza udžbenika za engleski i španski jezik na nižim godinama osnovnih akademskih studija na Univerzitetu Singidunum},
 journal = {Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2018,
 pages  = {330-335},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2018-330-335}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Valentina Bošković
A1 Maja Veljković Michos
T1 Komparativna analiza udžbenika za engleski i španski jezik na nižim godinama osnovnih akademskih studija na Univerzitetu Singidunum
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
NO doi: 10.15308/Sinteza-2018-330-335
Unapred formatirani prikaz citata
V. Bošković and M. Veljković Michos, Komparativna analiza udžbenika za engleski i španski jezik na nižim godinama osnovnih akademskih studija na Univerzitetu Singidunum, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018, doi:10.15308/Sinteza-2018-330-335