Perpetuiranje promjene tehnologija sopstva Marine Abramović

Mentor: Miodrag Šuvaković

Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2018

Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{phdthesis,
  author = {Svetlana Racanović}, 
  title  = {Perpetuiranje promjene tehnologija sopstva Marine Abramović},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2018
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Svetlana Racanović
T1 Perpetuiranje promjene tehnologija sopstva Marine Abramović
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
S. Racanović. (2018). Perpetuiranje promjene tehnologija sopstva Marine Abramović (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd