Zadovoljstvo učenika đačkim ekskurzijama i posetama verskim objektima

Izdanje: Verski turizam i savremeno turističko tržište

DOI: 10.15308/Sitcon-2017-174-182

Oblast: Specifični aspekti razvoja verskog turizma

Stranice: 174-182

Apstrakt:
Đačke ekskurzije u Republici Srbiji uređene su Pravilnikom o nastav- nom planu i programu osnovnog obrazovanja i vaspitanja i kao takve služe u funkciji usvajanja gradiva predviđenog nastavnim planom kroz neposredno upoznavanje i saznanje o pojavama i odnosima u prirodnoj i društvenoj sredini. Pored toga, učesnici takvih putovanja u isto vreme predstavljaju i turiste ili ekskurziste koji ostvaruju direktne i indirektne efekte na ekonomiju određenih turističkih destinacija. U okviru đačkih ekskurzija, u Republici Srbiji vrlo čest sadržajni element programa putovanja jeste i obilazak verskih objekata, svetilišta i svetih mesta. Budući da se realizacija ovakvih putovanja odvija od re- lativnog ranog perioda osnovne škole i nastavlja se kasnije kroz srednje obrazovanje u ovom radu istraženo je zadovoljstvo učesnika u ovakvim putovanjima sa posebnim akcentom na zadovoljstvo posetom verskih objekata. Zadovoljstvo učesnika sasvim sigurno utiče na njihova kasnija uključivanja u putovanja istog ili sličnog karaktera. Istraživanje je sprovedeno na 78 ispitanika u Republici Srbiji koji su učestvovali na đačkim ekskurzijama. Rezultati pokazuju da kod učesnika putovanja preovladava zadovoljstvo kada je u pitanju opšta ocena samog putovanja, dok dobijeni rezultati ukazuju na prostor za poboljšanje određenih elemenata samog putovanja.
Ključne reči: đački turizam, verski objekti, verski turizam.
Priložene datoteke:
 • 174-182 ( veličina: 979,99 KB, broj pregleda: 540 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {N. Maenza, M. Dubičanin and D. Borovčanin}, 
 title  = {Zadovoljstvo učenika đačkim ekskurzijama i posetama verskim objektima},
 journal = {Verski turizam i savremeno turističko tržište},
 year  = 2017,
 pages  = {174-182},
 doi   = {10.15308/Sitcon-2017-174-182}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Neda Maenza
A1 Mirjana Dubičanin
A1 Dušan Borovčanin
T1 Zadovoljstvo učenika đačkim ekskurzijama i posetama verskim objektima
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
NO doi: 10.15308/Sitcon-2017-174-182
Unapred formatirani prikaz citata
N. Maenza, M. Dubičanin and D. Borovčanin, Zadovoljstvo učenika đačkim ekskurzijama i posetama verskim objektima, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017, doi:10.15308/Sitcon-2017-174-182