Razvoj regulatornih okvira javno privatnog partnerstva, JPP i koncesija u Srbiji od 1990. godine

Mentor Miroljub Hadžić

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2017

Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Šovran-2017-phd,
  author = {Sanja Šovran}, 
  title  = {Razvoj regulatornih okvira javno privatnog partnerstva, JPP i koncesija u Srbiji od 1990. godine},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2017
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Sanja Šovran
T1 Razvoj regulatornih okvira javno privatnog partnerstva, JPP i koncesija u Srbiji od 1990. godine
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2017
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
S. Šovran. (2017). Razvoj regulatornih okvira javno privatnog partnerstva, JPP i koncesija u Srbiji od 1990. godine (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd