Perspektive povećanja energetske efikasnosti u sektoru turizma

Mentor: Marija Maksin

Institucija: Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum, 2011

Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@misc{misc,
  author = {Marko Savić}, 
  title  = {Perspektive povećanja energetske efikasnosti u sektoru turizma},
  school = {Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum},
  year   = 2011
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Marko Savić
T1 Perspektive povećanja energetske efikasnosti u sektoru turizma
AD Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum
YR 2011
SF bechelor thesis; report
Unapred formatirani prikaz citata
M. Savić. (2011). Perspektive povećanja energetske efikasnosti u sektoru turizma (Bechelor's thesis), Fakultet za turistički i hotelijerski menadžment, Univerzitet Singidunum