Zaštita podataka na mobilnim uređajima sa studijom slučaja, Android OS

Mentor: Saša Adamović

Institucija: Fakultet za informatiku i računarstvo, Univerzitet Singidunum, 2015

Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@misc{misc,
  author = {Vladimir Ćirović}, 
  title  = {Zaštita podataka na mobilnim uređajima sa studijom slučaja, Android OS},
  school = {Fakultet za informatiku i računarstvo, Univerzitet Singidunum},
  year   = 2015
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Vladimir Ćirović
T1 Zaštita podataka na mobilnim uređajima sa studijom slučaja, Android OS
AD Fakultet za informatiku i računarstvo, Univerzitet Singidunum
YR 2015
SF bechelor thesis; report
Unapred formatirani prikaz citata
V. Ćirović. (2015). Zaštita podataka na mobilnim uređajima sa studijom slučaja, Android OS (Bechelor's thesis), Fakultet za informatiku i računarstvo, Univerzitet Singidunum