Zaštita podataka i SMS poruka na mobilnim telefonima sa Android operativnim sistemom

Kandidat:

Mentor: Mladen Veinovic

Institucija: Univerzitet Singidunum, 2014

Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@mastersthesis{mastersthesis,
  author = {Dragan Savić}, 
  title  = {Zaštita podataka i SMS poruka na mobilnim telefonima sa Android operativnim sistemom},
  school = {Univerzitet Singidunum},
  year   = 2014
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Dragan Savić
T1 Zaštita podataka i SMS poruka na mobilnim telefonima sa Android operativnim sistemom
AD Univerzitet Singidunum
YR 2014
SF master thesis; research
Unapred formatirani prikaz citata
D. Savić. (2014). Zaštita podataka i SMS poruka na mobilnim telefonima sa Android operativnim sistemom (Master's thesis), Univerzitet Singidunum