Analiza jedne klase rekurzivnih stohastičkih algoritama Gauss-Newtonovog tipa sa primenama u parametarskoj identifikaciji FIR i IIR digitalnih sistema

Mentor: Vidosav Stefanović

Institucija: Fakultet za tehničke nauke Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2008


Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{phdthesis,
  author = {Ivana Kostić Kovačević}, 
  title  = {Analiza jedne klase rekurzivnih stohastičkih algoritama Gauss-Newtonovog tipa sa primenama u parametarskoj identifikaciji FIR i IIR digitalnih sistema},
  school = {Fakultet za tehničke nauke Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica},
  year   = 2008
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Ivana Kostić Kovačević
T1 Analiza jedne klase rekurzivnih stohastičkih algoritama Gauss-Newtonovog tipa sa primenama u parametarskoj identifikaciji FIR i IIR digitalnih sistema
AD Fakultet za tehničke nauke Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica
YR 2008
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
I. Kostić Kovačević. (2008). Analiza jedne klase rekurzivnih stohastičkih algoritama Gauss-Newtonovog tipa sa primenama u parametarskoj identifikaciji FIR i IIR digitalnih sistema (Doctoral dissertation), Fakultet za tehničke nauke Univerziteta u Prištini