Tehnike i metode napada na komunikacioni kanal pri prenosu podataka u mobilnoj telefoniji

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 89-94

Apstrakt:
U ovom radu analizirane su karakteristike komunikacionog kanala za prenos podataka mobilnih uređaja kao i bezbjednosni sistem koji se koristi. Predstavljen je nivo bezbjednosti koji se upotrebljava pri normalnom radu, kao i nivo bezbjednosti koji se preporučuje u mobilnim vezama u kojima postoji potreba za radom u zaštićenom komunikacionom kanalu. Metodološki su obrađeni tipovi kao i metode napada koji se mogu desiti u toku procesa komunikacije. Iznesene su preporuke za povećanje nivoa bezbjednosti i mjere za prevenciju u slučaju napada. Na osnovu dobijenih rezultata na kraju rada dat je zaključak.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: mobilni uređaj, komunikacioni kanal, napad, korisnik
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Veinović, M. Ćajić and B. Brkić}, 
  title   = {Tehnike i metode napada na komunikacioni kanal pri prenosu podataka u mobilnoj telefoniji},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {89-94}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Mladen Veinović
A1 Miroslav Ćajić
A1 Bogdan Brkić
T1 Tehnike i metode napada na komunikacioni kanal pri prenosu podataka u mobilnoj telefoniji
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
M. Veinović, M. Ćajić and B. Brkić, Tehnike i metode napada na komunikacioni kanal pri prenosu podataka u mobilnoj telefoniji, Univerzitet Sinergija, 2012