Načini finansiranja zaštite životne sredine sa osvrtom na Republiku Srpsku

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 451-457

Apstrakt:
Ekološka kriza u današnje vreme obeležava „kulminaciju“ krize modernog industrijskog društva i njegovog načina mišljenja. Danas, ona posebno limitira dostignute granice određenog tipa razvoja i modernizacije ukupnog društva na pretpostavci iskorištavanja prirodnih resursa. Zbog toga postoji neophodnost sagledavanja načina za finansiranje zaštite životne sredine. U prvom delu rada fokus će biti na analizi izvora finansiranja zaštite životne sredine u pojedinim svetskim zemljama, a u drugom njegovom delu fokusira se regulacija ovog problema u Republici Srpskoj.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: životna sredina, ekološka kriza, izvori finansiranja, budžetska sredstva, ekološki porezi
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {S. Lukić and D. Pašalić}, 
  title   = {Načini finansiranja zaštite životne sredine sa osvrtom na Republiku Srpsku},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {451-457}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Slobodan Lukić
A1 Darko Pašalić
T1 Načini finansiranja zaštite životne sredine sa osvrtom na Republiku Srpsku
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
S. Lukić and D. Pašalić, Načini finansiranja zaštite životne sredine sa osvrtom na Republiku Srpsku, Univerzitet Sinergija, 2012