Iniciranje spoznaje o mentalnoj zagađenosti

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 354-367

Apstrakt:
Mentalna zagađenost je negiranje suštine čoveka. Rezultira kršenjem osnovnih egzistencijalnih ljudskih prava, kao što su pravo na život i pravo na zdrav život. Orijentacija čoveka mora ići prema “mentalnoj higijeni”, a da bi se samopotvrdio i istinski živeo. U suprotnom, očekuje nas mračna ljudska budućnost, što Planeti neće smetati da živi i dalje, samo sa smanjenim brojem ekosistema.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: kriza, stres, mentalna zagađenost, mentalna higijena, kultura života
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {V. Dabetić Trogrlić}, 
  title   = {Iniciranje spoznaje o mentalnoj zagađenosti},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {354-367}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Vesna Dabetić Trogrlić
T1 Iniciranje spoznaje o mentalnoj zagađenosti
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
V. Dabetić Trogrlić, Iniciranje spoznaje o mentalnoj zagađenosti, Univerzitet Sinergija, 2012