Zaštita životne sredine od štetnih imisija u praksi sudova Republike Srbije

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 326-333

Apstrakt:
Štetne imisije danas u velikoj mjeri ugrožavaju životnu sredinu. One se manifestuju u raznim oblicima kroz prenošenje dima, neprijatnih mirisa, toplote, čađi, potresa, buke, oticanja otpadnih i atmosferskih voda i sl. Ovaj rad ima istraživački karakter sa ciljem da analizom prakse sudova u Srbiji prikaže kada se štetne imisije smatraju nedozvoljene s obzirom na mjesne proilike i prekomjernost njihovog uticaja na susjedne nepokretnosti, a time i na dio životne sredine. Analizirali smo pretežno odluke Vrhovnog suda i okružnih sudova Srbije.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: Zaštita životne sredine, štetne imisije ( štetni uticaji ), dim, prašina, neprijatni mirisi, buka, otpadne i atmosferske vode, potresi, čađ i susjedska prava
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {P. Tošić and S. Ognjanović}, 
  title   = {Zaštita životne sredine od štetnih imisija u praksi sudova Republike Srbije},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {326-333}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Predrag Tošić
A1 Siniša Ognjanović
T1 Zaštita životne sredine od štetnih imisija u praksi sudova Republike Srbije
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
P. Tošić and S. Ognjanović, Zaštita životne sredine od štetnih imisija u praksi sudova Republike Srbije, Univerzitet Sinergija, 2012