Tehnologija optimizacije lanaca snabdevanja

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 29-40

Apstrakt:
U literaturi se mogu naći mnogobrojni radovi o lancima snabdevanja, ali, ti radovi tretiraju lanac snabdevanja sa različitih aspekata. Cilj ovog rada je da prikaže odabrane koncepte za upravljanje i optimizaciju poslovanja unutar lanaca snabdevanja, kao i da istakne njihove ključne prednosti i nedostatke. Upravo jedna takva filozofija, menadžment lanca snabdevanja zaokuplja podjednaku pažnju stručne javnosti i prakse u poslednjih tridesetak godina, od kada ulazi u upotrebu.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: lanac snabdevanja, performanse, mere performansi
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Stanišić and D. Regodić}, 
  title   = {Tehnologija optimizacije lanaca snabdevanja},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {29-40}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Milovan Stanišić
A1 Dušan Regodić
T1 Tehnologija optimizacije lanaca snabdevanja
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
M. Stanišić and D. Regodić, Tehnologija optimizacije lanaca snabdevanja, Univerzitet Sinergija, 2012