Nova ekonomska paradigma - održivi razvoj i društvena odgovornost

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2011

Oblast: Sinergija - X naučni skup

Stranice: 151-158

Apstrakt:
Klasični teoretičari ekonomskog rasta u prvi plan ističu nekoliko nekoliko njegovih činilaca ekonomske politike kao što su: značaj štednje i investicija, obrazovanje, tehnološke inovacije – istraživanje i razvoj, rast stanovništva i slobodna trgovina. Danas sve više dominira nova ekonomska paradigma – održivi razvoj koja obuhvata ekonomski rast ali i važne sadržaje zaštite životne sredine i korporativne odgovornosti. U radu je prikazan prelazak na novu ekonomsku paradigmu sa isticanjem njenih najvažnijih vrednosti.

ISBN: 978-99955-26-25-2
Ključne reči: održivi razvoj, zaštita životne sredine, zajedničke vrednosti
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Albijanić and R. Pešić}, 
  title   = {Nova ekonomska paradigma - održivi razvoj i društvena odgovornost},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2011},
  year    = 2012,
  pages   = {151-158}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Miloljub Albijanić
A1 Radmilo Pešić
T1 Nova ekonomska paradigma - održivi razvoj i društvena odgovornost
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2012
Unapred formatirani prikaz citata
M. Albijanić and R. Pešić, Nova ekonomska paradigma - održivi razvoj i društvena odgovornost, Univerzitet Sinergija, 2012