Neopravdano normiranje ograničenja autonomije volje kod ugovora o građenju sa posebnom odredbom „ključ u ruke“

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2010

Oblast: Sinergija - VI naučni skup

Stranice: 445-455

Apstrakt:
Ugovorne stranke su pri zaključenju ugovora o građenju sa posebnom odredbom “ključ u ruke”, obavezne da ugovore paušalnu cenu (ukupno ugovorenu cenu) koja obuhvata vrednost svih nepredviđenih radova i viškova radova (član 640. stav 2. Zakona o obligacionim odnosima). Propisano ograničavanje slobode ugovaranja, u potpunosti je neopravdano jer je suprotno načelu autonomije volje i jer ne predstavlja ograničenje u smislu prinudnih (imperativnih) propisa, javnog poretka i dobrih običaja, niti je primereno savremenom pojmu “ključ u ruke”. Date su smernice zakonodavnoj aktivnosti za definisanje vrsta ugovora o građenju usredsređenih prema najmanje osam različitih kriterijuma i propisivanje obaveznosti primene tipskih standardnih modela ugovora o građenju, a sve u cilju unapređenja građevinskog poslovanja i razvoja kulture ugovaranja u toj oblasti.
Ključne reči: “ključ u ruke”, autonomija volje, ograničenja slobode ugovaranja, način određivanja cene, analiza neopravdanog normiranja, ugovorna strategija, tipski standardni modeli ugovora o građenju.
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {V. Dabetić Trogrlić}, 
  title   = {Neopravdano normiranje ograničenja autonomije volje kod ugovora o građenju sa posebnom odredbom „ključ u ruke“},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2010},
  year    = 2010,
  pages   = {445-455}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Vesna Dabetić Trogrlić
T1 Neopravdano normiranje ograničenja autonomije volje kod ugovora o građenju sa posebnom odredbom „ključ u ruke“
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2010
Unapred formatirani prikaz citata
V. Dabetić Trogrlić, Neopravdano normiranje ograničenja autonomije volje kod ugovora o građenju sa posebnom odredbom „ključ u ruke“, Univerzitet Sinergija, 2010