Analiza procesa virtuelizacije

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2010

Oblast: Sinergija - VI naučni skup

Stranice: 131-137

Apstrakt:
U radu je analiziran proces virtuelizacije. Korišćeni su savremeni alati za virtuelizaciju i analizirane su performanse i dobiti primenom različitih alata. Cilj istraživanja je dvostruki, detaljno je opisan process virtuelizacije i izvršena je klasifikacija. Sa druge strane, društveni doprinos se odnosi na pomoć privrednim subjektima i poslovnim organizacijama u uvođenju virtuelizacije. Rezultati istraživanja prikazani su grafički i odnose se na: potrebe za uvođenjem virtuelnih računara, analizu poslovne vrednosti virtuelizacije, analizu trenutne koristi virtuelizacije, analizu upravljanja sistemom i virtuelnim serverima i analiza visoke dostupnosti i rešenja za oporavak sistema.
Ključne reči: Virtuelizacija, analiza, poslovna vrednost, visoka dostupnost, oporavak sistema
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Veinović, M. Šarac and D. Radovanović}, 
  title   = {Analiza procesa virtuelizacije},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2010},
  year    = 2010,
  pages   = {131-137}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Mladen Veinović
A1 Marko Šarac
A1 Dalibor Radovanović
T1 Analiza procesa virtuelizacije
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2010
Unapred formatirani prikaz citata
M. Veinović, M. Šarac and D. Radovanović, Analiza procesa virtuelizacije, Univerzitet Sinergija, 2010