Uticaj formata nosećih podataka na efikasnost steganografskih metoda

Izdanje: Naučni skup Sinergija 2009

Oblast: Sinergija - IV naučni skup

Stranice: 94-99

Apstrakt:
U ovom radu se razmatraju mehanizmi tajnog prenosa šifrovanih podataka i njihova praktična primena. Predložena rešenja se zasnivaju na korišćenju sopstvenih kriptografskih i steganografskih algoritama. Daje se analiza efikasnosti predloženih mehanizama nad različitim formatima nosećih podataka. Pod efikasnošću se podrazumeva odnos ukupnih nosećih i korisnih podataka. U radu su prikazani osnovni parametri sopstvenog kriptografskog algoritma i korišćenih algoritama za kompresiju. Opisan je primenjeni steganografski algoritam. Kao noseći formati podataka analizirani su PNG i JPEG formati za čuvanje fotografija bez gubitaka. Na kraju rada izloženi su eksperimentalni rezultati.
Ključne reči: Steganografija, šifarski algoritam, kompresija, formati podataka za fotografiju
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Veinović, A. Jevremović and G. Šimić}, 
  title   = {Uticaj formata nosećih podataka na efikasnost steganografskih metoda},
  journal = {Naučni skup Sinergija 2009},
  year    = 2009,
  pages   = {94-99}}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Mladen Veinović
A1 Aleksandar Jevremović
A1 Goran Šimić
T1 Uticaj formata nosećih podataka na efikasnost steganografskih metoda
AD Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
YR 2009
Unapred formatirani prikaz citata
M. Veinović, A. Jevremović and G. Šimić, Uticaj formata nosećih podataka na efikasnost steganografskih metoda, Univerzitet Sinergija, 2009