Kompjuterski kriminal sa posebnim osvrtom na malu privredu

Izdanje: Naučno stručno savetovanje Ziteh 2004

Apstrakt:
Pojavljivanjem novih tehnologija kod nas, neminovno je došlo i do olakšanja u komunikacijama. Prvobitan fax aparat zamenio je računar sa telefonskim posrednikom - modemom, a sve u cilju što bržeg, efikasnijeg i sigurnijeg komuniciranja sa, nekada službom platnog prometa i danas, bankama. U novonastaloj situaciji mali privrednici u Srbiji odlično su se snašli. Uvek je postojao neko da pokaže, prenese znanje, pomogne. S' obzirom na date okolnosti ljudi su se adaptirali na računar i njegove mogućnosti u jako malom vremenskom periodu. Nebitno koje struke, da li piljar, apotekar ili inženjer tek, u svakoj kancelariji, radnji, ordinaciji, mogli ste zapaziti komunikacionu napravu koja je
radila svoj posao operisala sa novcem.
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
  author  = {M. Milojević}, 
  title   = {Kompjuterski kriminal sa posebnim osvrtom na malu privredu},
  journal = {Naučno stručno savetovanje Ziteh 2004},
  year    = 2004}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Marko Milojević
T1 Kompjuterski kriminal sa posebnim osvrtom na malu privredu
AD Naučno stručno savetovanje ZITEH, Tara, Srbija
YR 2004
Unapred formatirani prikaz citata
M. Milojević, Kompjuterski kriminal sa posebnim osvrtom na malu privredu, Naučno stručno savetovanje ZITEH, 2004