Obrasci projektovanja softvera

Autori: Angelina Njeguš

ISBN: 978-86-7912-796-9

Broj strana: 300

Izdavač: Univerzitet Singidunum

Kratak opis:
Ovaj udžbenik je namenjen studentima Tehničkog fakulteta i Fakulteta za informatiku i računarstvo Univerziteta Singidunum, ali i svima onima koji žele da steknu znanja iz obrazaca projektovanja softvera (Design Patterns). Specifčnost ovog udžbenika se ogleda u tome što se koristi snaga okruženja za razvoj softvera „IBM® Rational® Software Architect“ (IBM RSA) koje pruža širok spektar alata za specifkaciju, analizu, projektovanje i implementaciju softvera. Kako je u ovom udžbeniku fokus na obrascima projektovanja softvera, pomoću ovog alata, na jednostavan način se sagledava primena obrazaca na dijagramu klasa tokom projektovanja softvera, a prilikom generisanja programskog koda i osnovna struktura obrazaca, što znatno olakšava prilagođavanje koda specifčnostima aplikacije, a samim tim se ubrzava savladavanje gradiva i primena obrazaca projektovanja. Do danas, razvijeno je dosta obrazaca projektovanja, namenjenih bilo različitim vrstama aplikacija (npr. Big Data design patterns, Machine Learning design patterns) ili različitim stilovima razvoja aplikacije (npr. SOA design patterns, Microservices design patterns). U ovom udžbeniku razmatraju se obrasci objektno-orijentisanog razvoja softvera, koji predstavljaju osnovu za bilo kakvu dalju nadogradnju. U uvodnom delu udžbenika, sagledavanjem celokupnog životnog ciklusa razvoja softvera ukazuje se na položaj primene obrazaca projektovanja softvera. Takođe se ističe razlika između obrazaca arhitekture softvera (Architectural Patterns) i obrazaca projektovanja (Design Patterns) softvera. U drugom delu se objašnjava primena obrazaca pomoću IBM Rational Software Architect (RSA) alata, gde je akcenat na funkcionalnostima samog alata, radi lakšeg praćenja objašnjenja obrazaca. U narednim poglavljima, koja su podeljena prema kategorijama obrazaca, daju se objašnjenja obrazaca uz prikaz praktičnih vežbi i zadataka za testiranje poznavanja obrazaca. U prilogu udžbenika su dostupna pitanja za testiraje znanja i rešenja zadataka.
Ključne reči: obrasci, projektovanje, softvera
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@book{book,
 author  = {A. Njeguš}, 
 title   = {Obrasci projektovanja softvera},
 publisher = {Univerzitet Singidunum},
 year   = 2023,
 pages   = 300,
 isbn   = {978-86-7912-796-9}
}
RefWorks Tagged format
RT Book, Whole
A1 Angelina Njeguš
T1 Obrasci projektovanja softvera
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2023
Unapred formatirani prikaz citata
A. Njeguš, Obrasci projektovanja softvera, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2023.