Unapređenje procena Ocean modela primenom multimodalne detekcije

Mentor prof. dr Mladen Veinović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2023

Apstrakt
Detekcija ljudskih osobina predstavlja jednu od najvažnijih oblasti u psihologiji. Poslednjih godina, posebno sa porastom korišćenja neuronskh mreža ova oblast postaje i jedna od najobrađivanijih oblasti u računarstvu u oblastima veštačke inteligencije. Računarska detekcija ljuskih osobina predstavlja brz i precizan način obrade ljudskih osobina posebno kod primene u modelima poput OCEAN modela. Predviđanje više-modalnih osobina predstavlja jedan od najizazovnijih problema u oblasti računarstva, mašinskog učenja i neuronskih mreža. Osobine ljudi su podložne promenama u različitim vremenskim periodima, situacijama, mestima i u zavisnosti od posmatrača. Ova teza ima za cilj da reši ovaj problem optimizacijom predviđanja više-modalnih osobina pomoću nekoliko modela: model zasnovan na agregacionim funkcijama, model zasnovan na Huberovoj funkciji i SAM model. SAM model koristi algoritam Optimizacije roja čestica (eng. Particle Swarm Optimization). U radu je prikazan problem optimizacije parametara zasnovan na Optimizaciji rojem čestica, koji predstavlja efikasniju metodu kako za linearne tako i za nelinearne modele. Dobijeni rezultati pokazuju da SAM model može unaprediti predviđanja agregacionog modela koji pruža linearnu aproksimaciju osobina, kao i nelinearne modele robustne procene zasnovane na Huberovoj funkciji. Poređenjem predloženih metoda za unapređenje procena OCEAN modela primenom multimodalne detekcije i upoređivanjem sa drugim metodama nađenim u savremenoj literaturi, pokazano je da su dobijeni bolji rezultati, što dovodi do zaključka da je moguće pronaći bolje metode za unapređenje procena OCEAN modela primenom multimodalne detekcije primenom SAM modela.
Ključne reči Optimizacija rojem čestica, agregacione funkcije, Huberova funkcija, robusna funkcija gubitka, analiza ličnosti, klasifikacija ličnosti
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Vukojičić-2023-phd,
  author = {Milić Vukojičić}, 
  title  = {Unapređenje procena Ocean modela primenom multimodalne detekcije},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2023
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Milić Vukojičić
T1 Unapređenje procena Ocean modela primenom multimodalne detekcije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2023
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Vukojičić. (2023). Unapređenje procena Ocean modela primenom multimodalne detekcije (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd