Uticaj atributa restoraterske usluge na ocene zadovoljstva gostiju na sajtu Tripadvisor

Mentor prof. dr. Miroslav Knežević

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2023

Apstrakt
Stavovi gostiju u restoranima predstavljaju bazu ovog istraživanja i na osnovu njih potrebno je utvrditi stepen zadovoljstva gostiju. Predmet istraživanja je usmeren na online recenzije korisnika restorana u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu, Skoplju i Podgorici, na sajtu TripAdvisor. Konkretno, predmet ovog istraživanja sadržan je u tome kako određeni atributi restoraterske usluge utiču na zadovoljstvo gostiju u restoranima i u kakvoj je korelaciji zadovoljstvo gostiju sa brojem komentara. Zadatak ove disertacije jeste da utvrdi da li je jednak uticaj atributa restoraterske usluge (kvalitet hrane, kvalitet usluge, atmosfera i odnos cena-kvalitet) na zadovoljstvo gostiju iskazano na sajtu TripAdvisor, kao i da utvrdi da li postoji pozitivna korelacija između broja recenzija na ovom sajtu i stepena zadovoljstva potrošača.
Na osnovu navedenog, u radu je poseban akcenat stavljen na:
• specifičnosti turizma i njegovog uticaja na restoraterstvo;
• uticaj promena u navikama savremenih ljudi na restoraterstvo;
• uticaj globalizacije na restoraterstvo;
• analizu značaja Interneta i društvenih mreža za restorane;
• uticaj Interneta i društvenih mreža na zadovoljstvo gostiju u restoranima;
• pouzdanost/nepouzdanost internet izvora (TripAdvisor) u ocenjivanju usluga u restoranima;
• prednosti i mane elektronske usmene propagande (eWOM);
• recenzije/komentare na sajtu TripAdvisor;
• analizu uticaja grada, pojedinačno (Beograd, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Skoplje, Podgorica), po pitanju izraženog zadovoljstva potrošača u restoranima;
• analizu zadovoljstva korisnika atributima restoraterske usluge: kvalitetom hrane, kvalitetom usluge, atmosferom, ambijentom, lokacijom, vrednošću za kupca;
• atribute godišnjih doba kao faktora koji mogu da utiču na zadovoljstvo korisnika restorana;
• zadovoljstvo gostiju kroz vreme, sagledano u komentarima na sajtu TripAdvisor;
• tip gosta kao faktor zadovoljstva: lokalni gost, zapadni gost (Amerika, Zapadna Evropa) i gost iz Azije (Kine i sl.);
• analizu odnosa atributa restoraterske usluge (kvalitet usluge, kvalitet hrane, atmosfera, odnos cena-kvalitet) i zadovoljstva potrošača u restoranima.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Živadinović-2023-phd,
  author = {Bojan Živadinović}, 
  title  = {Uticaj atributa restoraterske usluge na ocene zadovoljstva gostiju na sajtu Tripadvisor},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2023
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Bojan Živadinović
T1 Uticaj atributa restoraterske usluge na ocene zadovoljstva gostiju na sajtu Tripadvisor
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2023
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
B. Živadinović. (2023). Uticaj atributa restoraterske usluge na ocene zadovoljstva gostiju na sajtu Tripadvisor (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd