Razvoj i primena ciljno vođenog procesnog skladišta podataka kao osnove za inteligentnu analizu procesa održavanja opreme

Mentor prof. dr.Angelina Njeguš

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2023

Apstrakt
Problem unapređenja poslovanja sa stanovišta optimizacije procesa i smanjenja troškova je standardni cilj svakog poslovnog sistema. Novija unapređenja su se zasnivala na primenama najnovijih tehnologija, ali su se one prvenstveno bavile parcijalnim segmentom poslovanja, kao na primer kod održavanja opreme radnim nalozima i analizama rezultata otklanjanja kvarova. Nisu uzimale u obzir kompletan proces, od prijave kvara do trenutka otklanjanja kvarova. Zbog toga su
predložena rešenja bila parcijalna i u nekim slučajevima davala potpuno pogrešne rezultate analiza.
Predloženo rešenje se bazira na definisanju načina obuhvata kompletnog procesa, izborom najoptimalnije standarda za snimanje, analizu i optimizaciju procesa i izborom odgovarajućeg formata podataka koji može da se usaglasi na analiziranim procesom i definisanim objektima snimljenim tokom procesa.
Zbog toga se rešenje baziralo na primeni odgovarajućeg standarda za tu vrstu procesa do koje se došlo primenom višekriterijumske analize i analizom dostupne stručne literature, zatim na primeni skladišta podataka kao opšte strukture podataka, a dodatnim analizama je usvojen procesno skladište podataka (Process Data Warehouse, PDW), sa ciljnim parametrima analize i definisanim graničnim vrednostima.
Ključni rezultati dobijeni analizom su pokazali da je primena izabranog standarda za snimanje procesa obezbeđena ključna baza elemenata koji su potrebni za optimizaciju, da je primenom objektnog PDW-a obezbeđena kvalitetna i realna baza podataka. Transformacijom podataka iz relacione u strukturu skladišta podataka, dobijena je jednostavna struktura koja je obezbedila dinamički pristup podacima i njihovo dinamičko grupisanje i specijalizaciju, a dodatna proširenja koja su se odnosila na granične i ciljane vrednosti su u potpunosti opravdale primenjen koncept.
Ovim konceptom je prikazano da od prvobitnog polazišta da je sistem održavanja vrlo uspešan (uptime opreme na nivou >95%) kad se posmatra samo radni nalog, došlo se pokazatelja da u preko 30% intervencija, kad se pogleda kompletan proces, dolazi do kašnjenja u otklanjanju kvarova.
Ključne reči poslovanje, skladiste podataka, inteligentna analiza
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Rakić-2023-phd,
  author = {Miomir Rakić}, 
  title  = {Razvoj i primena ciljno vođenog procesnog skladišta podataka kao osnove za inteligentnu analizu procesa održavanja opreme},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2023
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Miomir Rakić
T1 Razvoj i primena ciljno vođenog procesnog skladišta podataka kao osnove za inteligentnu analizu procesa održavanja opreme
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2023
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Rakić. (2023). Razvoj i primena ciljno vođenog procesnog skladišta podataka kao osnove za inteligentnu analizu procesa održavanja opreme (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd