Medijske reprezentacije osoba sa infarktom miokarda

Mentor Kristina Brajović Car

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2022

Apstrakt
Infarkt miokarda je oboljenje srca koje se najčešće javlja iznenada, praćen je karakterističnim i prepoznatljivim fizičkim simptomima i rezultuje visokom stopom mortaliteta. Svojim uzrocima nastanka, prirodom, lokalizacijom, dinamikom, načinom dijagnostifikovanja i lečenja, faktorima rizika, mogućnostima sprečavanja ponovnog pojavljivanja, ali i čestim smrtnim ishodima, infarkt miokarda predstavlja pojavu koju prvenstveno definiše kardiologija. Pored kardiologije, svoj doprinos širem sagledavanju ove bolesti dala je i psihologija, ukazujući na karakteristike i strukture ličnosti koje su vulnerabilnije za nastanak infarkta miokarda, ali i koje se lakše oporavljaju nakon doživljaja istog. Dinamičnost neophodnih medicinskih procedura kod pojave infarkta miokarda, prepoznatljivost njegovih osnovnih simptoma od strane opšte javnosti, ali i učestaliji negativan ishod ovog oboljenja mogu biti razlozi za reprezentaciju ove bolesti u oblasti medija, preciznije igranih televizijskih serija. Diskursi medicine i psihologije infarktu miokarda prilaze iz različitih pozicija (objektivnih pokazatelja i subjektivnog iskustva) pa je za potrebe ovog rada i razumevanje medijskih reprezentacija ove pojave u igranim televizijskim serijama neophodno poći sa stanovišta studija kulture. One pružaju osnov za sagledavanje istog objekta posmatranja u okviru izabranog medijskog formata kroz teorije reprezentacija, ali i teorijske osnove medicine i psihologije. Polazeći od pretpostavke da su reprezentacije infarkta miokarda konstruisane posredstvom određenih medijskih narativa koje publika percipira u skladu sa ličnim i društvenim referentnim okvirom, predmet ovog rada predstavlja analizu medijskih reprezentacija infarkta miokarda u izabranom uzorku četiri igrane televizijske serije kroz prizmu medicinskog i psihološkog diskursa. Glavni cilj istraživanja jeste ispitivanje, analiza i deskripcija načina na koji posmatrani uzorak igranih televizijskih serija konstruiše i proizvodi medijske narative o infarktu miokarda i osobama obolelim od ove bolesti, kao i kojim diskursnim strategijama pribegava pri kontekstualizaciji infarkta miokarda i osoba obolelih od ove bolesti. Odatle proizilazi i naučni doprinos ovog rada u okviru kojeg će po prvi put biti analizirane medijske reprezentacije infarkta miokarda u oblasti igranih televizijskih formi, ali i postavljen novi, multidisciplinarni teorijski okvir kroz koji će ove medijske reprezentacije biti analizirane. Dodatno, ova doktorska teza nudi analizu i sistematizaciju relevantnih teorijskih okvira za proučavanje medijskih reprezentacija infarkta miokarda u igranim medijskim formama. Rezultati ovog istraživanja mogu biti osnova za izradu još temeljnijeg i sveobuhvatnijeg
3
istraživanja medijskih reprezentacija infarkta miokarda u oblasti televizijskih serija ili filma, u smislu dodatnog proširenja uzorka ili razvoja slojevitije metodologije.
Ključne reči infarkt miokarda, medijske reprezentacije, televizijske serije, medicina, psihologija, studije kulture
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Subotić Krivokapić-2022-phd,
  author = {Jelena Subotić Krivokapić}, 
  title  = {Medijske reprezentacije osoba sa infarktom miokarda},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2022
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Jelena Subotić Krivokapić
T1 Medijske reprezentacije osoba sa infarktom miokarda
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2022
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
J. Subotić Krivokapić. (2022). Medijske reprezentacije osoba sa infarktom miokarda (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd