Značaj višekriterijumskog upravljanja tražnjom za proces upravljanja zalihama preduzeća

Mentor Angelina Njeguš

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2022

Apstrakt
Dinamični uslovi poslovanja predstavljaju ključnu determinantu savremene maloprodaje. Povećanje tražnje, i posledično povećanje prihoda pretpostavlja spremnost preduzeća da na tržištu mora tačno i brzo odgovoriti na sve tržišne izazove ukoliko želi da nastavi sa rastućim poslovanjem. Novi, ubrzani maloprodajni model podrazumeva da ne postoji problem nedostatka zaliha jer kašnjenje u isporuci za rezultat ima izgubljenu prodaju, nezadovoljstvo kupaca, ali i posledično smanjenje konkurentske prednosti.
Osnovni cilj predmetnog rada podrazumevao je mapiranje uticaja koji predviđanje tražnje ostvaruje na proces upravljanja zalihama, kao i definisanje opšte metodologije za predviđanje tražnje i upravljanje zalihama. Upravo u tom kontekstu izvršena je sistematizacija naučne i teorijske deskripcije svih ili skoro svih determinanti upravljanja zalihama. Sveobuhvatnom analizom značaja višekriterijumskog upravljanja tražnjom za proces upravljanja zaliha profilisane su ključne determinante za istraživanje efikasnosti procesa predviđanje tražnje.
Cilj glavnog istraživanja podrazumevao je identifikovanje ključnih specifičnosti tražnje u savremenim uslovima poslovanja, a zatim prikaz efikasne primene metodologije za predviđanje tražnje kao bitnog segmenta upravljanja zalihama. Poslovanje preduzeća koje nije zasnovano na procesu predviđanja tražnje, kao faktora upravljanja zalihama nije održivo na dugi rok.
Istraživanje je utemeljeno na podacima iz maloprodaje preduzeća Winwin Shop Čačak, i podrazumevalo je predviđanje tražnje za 4 kategorije proizvoda u preko 100 maloprodajnih objekata, koji učestvuju sa preko 40% u ukupnoj prodaji. Na osnovu sprovedenog istraživanja, rezultati analize pokazali su da je proces predviđanja tražnje od vitalne važnosti za povećanje efikasnosti poslovanja maloprodaje u savremenim uslovima poslovanja.
Višekriterijumska metoda, Analitičko hijerarhijskom procesu, predstavlja matematički osnov sprovedenog istraživanja, dok je njena softverska podrška, programsko rešenje Expert Choice, bila u funkciji procenjivanja i predviđanja buduće tražnje proizvoda koji su bili predmet analize. Dobijeni rezultati samo potvrđuju da proces predviđanja tražnje od velikog značaja za optimizaciju zaliha, odnosno povećanje efikasnosti u poslovanju preduzeća. Ipak, uticaj subjektivnosti na proces predviđanja tražnje moguće je minimizirati, ali ne i potpuno isključiti.
Ključne reči upravljanje zalihama, predviđanje tražnje, višekriterijumsko odlučivanje, AHP, Expert Choice.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Stojanović-2022-phd,
  author = {Milan Stojanović}, 
  title  = {Značaj višekriterijumskog upravljanja tražnjom za proces upravljanja zalihama preduzeća},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2022
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Milan Stojanović
T1 Značaj višekriterijumskog upravljanja tražnjom za proces upravljanja zalihama preduzeća
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2022
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Stojanović. (2022). Značaj višekriterijumskog upravljanja tražnjom za proces upravljanja zalihama preduzeća (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd