Unapređenje automatske klasifikacije modulacije zasnovane na kumulantu šestog reda za qam signale

Mentor Mladen Veinović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2022

Apstrakt
Automatska klasifikacija modulacija (AKM) predstavlja proces
prepoznavanja tipa modulacije nepoznatog primljenog signala, veoma bitan
za savremene telekomunikacione sisteme, i ključan za veliki broj kako
vojnih tako i civilnih primena. U poslednjih nekoliko decenija razvijen je
veliki broj različitih algoritama za AKM. Savremena rešenja uobičajeno
pretpostavljaju kompleksne strukture kao što su neuralne mreže, ili druge
adaptivne mehanizme za postizanje bolje preciznosti. Međutim, još uvek je, sa
tačke gledišta implementacije u praksi, veoma poželjno da se za AKM koriste
algoritmi male kompleksnosti koji se brzo izvršavaju i koji ekonomično
koriste resurse. Ove poželjne osobine mogu se prepoznati u algoritmima za
AKM zasnovanim na kumulantima višeg reda kao statističkim klasifikacionim
obeležjima. U ovoj disertaciji je prikazan novi pristup zasnovan na kumulantima
šestog reda, koji poboljšava tačnost klasifikacionog procesa QAM signala
u odnosu na postojeće algoritme. Predloženi pristup koristi dvokoračnu
strukturu za izdvajanje obeležja, tako što primenjuje nov metod za redukciju reda
modulacije opserviranog signala, praćen pragovskim odlučivanjem. Predložen
je i odgovarajući rekurzivni algoritam, usmeren ka uspešnoj klasifikaciji
signala visokog reda modulacije. Prilikom testiranja pomoću sveobuhvatnih
računarskih simulacija, predložena rešenja pokazuju izvanredne performanse
klasifikacije ‑ u nekim slučajevima bolje i od sofisticiranih modela dubokog
učenja koji zahtevaju znatno veće procesorske i memorijske resurse; takođe,
predloženi metod zadržava dobre statističke osobine kumulanata, tako da se
može primeniti udružen i sa drugim algoritmima za AKM. Pokazane prednosti
predloženih rešenja otvaraju nekoliko smerova za dalja istraživanja, bilo kroz
dalje usavršavanje algoritama zasnovanih na obeležjima, ili kroz uparivanje sa
savremenim metodama koje koriste veće računarske resurse.
Ključne reči Automatska klasifikacija modulacija, Kumulanti, Izdvajanje obeležja, Statistike višeg reda, Red modulacije, Šum.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Pajić-2022-phd,
  author = {Marko Pajić}, 
  title  = {Unapređenje automatske klasifikacije modulacije zasnovane na kumulantu šestog reda za qam signale},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2022
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Marko Pajić
T1 Unapređenje automatske klasifikacije modulacije zasnovane na kumulantu šestog reda za qam signale
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2022
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Pajić. (2022). Unapređenje automatske klasifikacije modulacije zasnovane na kumulantu šestog reda za qam signale (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd