Mikrobiološka dekontaminacija priobalnog zemljišta u slivu reke Kolubare primenom visokoenergetskog jonizujućeg zračenja

Kandidat

Mentor Gordana Dražić

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2022

Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Gajić-2022-phd,
  author = {Vuk Gajić}, 
  title  = {Mikrobiološka dekontaminacija priobalnog zemljišta u slivu reke Kolubare primenom visokoenergetskog jonizujućeg zračenja},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2022
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Vuk Gajić
T1 Mikrobiološka dekontaminacija priobalnog zemljišta u slivu reke Kolubare primenom visokoenergetskog jonizujućeg zračenja
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2022
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
V. Gajić. (2022). Mikrobiološka dekontaminacija priobalnog zemljišta u slivu reke Kolubare primenom visokoenergetskog jonizujućeg zračenja (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd