Uloga razvojnih finansijskih institucija u podršci održivom razvoju

Mentor Miroljub Hadžić

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2022

Apstrakt
U radu je analizirano na koji način razvojne finansijske institucije (Development Finance Institutions-DFIs) doprinose ostvarenju ciljeva održivog razvoja pružajući podršku privatnom sektoru u zemljama sa nižim nivoom dohotka i niskom stopom ekonomskog rasta. Predmet istraživanja se odnosio na njihove investicione aktivnosti i uticaj na unapređenje poslovne klime u nerazvijenim zemljama i ostvarenje važnih ciljeva koji se odnose na smanjenje siromaštva, rast zaposlenosti i otvaranje novih radnih mesta, rast državnih poreskih prihoda, uz poštovanje ekoloških kriterijuma i principa zelene ekonomije koji su fokusirani na očuvanje životne sredine. Prezentovan je javnopolitički i regulatorni model razvojnih finansijskih institucija Evropske unije, uporedni pregled rešenja modela razvojnih finansijskih institucija odabranih država članica Evropske unije, država regiona, kao i regulatorni režim i institucionalni okvir modela razvojnih finansijskih institucija u Republici Srbiji i ukazano na potrebu osnivanja nacionalne razvojne finansijske institucije, po ugledu na vodeće razvojne banke država Evropske unije. U radu je analizirano na koji način finansijske institucije koje su trenutno zastupljene u domaćem finansijskom sistemu pružaju finansijsku podršku sektoru mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika (MMSPP), koji je najviše zaslužan za generisanje novih radnih mesta, kao jedan od glavnih pokretača privrednog rasta i razvoja kroz svoj lanac vrednosti. Budući da se razvijenost finansijskog sistema ogleda u raznovrsnosti finansijskih institucija koje ga čine, napravljen je poseban osvrt na učešće banaka u finansijskim uslugama i analiziran domaći finansijski sistem i bankocentričnost kao njegova glavna karakteristika. Predstavljena je uporedna analiza domaćeg finansijskog sistema sa sistemima tranzicionih zemalja u okruženju i ustanovljeno da je potrebno uvesti mikrokreditne finansijske institucije kako bi se finansijski sistem unapredio i bio u funkciji održivog razvoja. Istraživanjem je potvrđeno da je zeleno finansiranje, kao jedan od vidova podrške održivom razvoju, u domaćem bankarskom sektoru ispod potencijala i da su zeleni krediti skup izvor finansiranja sektora MMSPP. Na kraju, ekonometrijskom analizom vremenskih serija je utvrđen pozitivan uticaj investicija razvojnih finansijskih institucija u projekte održivog razvoja na rast bruto domaćeg proizvoda i potvrđeno da bi zastupljenost razvojnih banaka, kao vidova razvojnih finansijskih institucija, u Srbiji doprinela unapređenju domaćeg finansijskog sistema i privrednom rastu.
Ključne reči razvojne finansijske institucije, održivi razvoj, mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici (MMSPP), bankocentričnost, finansijski sistem, mikrokreditne finansjske institucije, zelena ekonomija, zeleno finansiranje
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Ostojić-2022-phd,
  author = {Ivana Ostojić}, 
  title  = {Uloga razvojnih finansijskih institucija u podršci održivom razvoju},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2022
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Ivana Ostojić
T1 Uloga razvojnih finansijskih institucija u podršci održivom razvoju
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2022
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
I. Ostojić. (2022). Uloga razvojnih finansijskih institucija u podršci održivom razvoju (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd