Povećanje bezbednosti i privatnosti integrisanjem sigurnog blokčejn interfejsa u arhitekturu interneta stvari

Mentor Marko Šarac

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2022

Apstrakt
Internet stvari i blokčejn se smatraju za dve glavne tehnologije današnjice. Smanjenje kašnjena i povezanost sistema je dovelo do veće fleksibilnosti pri korišćenju aplikacija koje se nalaze na udaljenim uređajima. Najveći problem interneta stvari je to da nemaju dovoljno računarskih resusrsa, nedovoljna količina memorije i slabi procesori koji su optimizovani da troše malo energiije sprečavaju korišćenje robusnih algoritama za šifrovanje. Internet stvari se suočava sa mnogim izazovima, kao što su slaba interoperabilnost, bezbednosne ranjivosti, privatnost i nedostatak standarda. U ovom radu daje se predlog korišćenja softverskog interfejsa kao arhitekture sigurnosnog prolaza za pametne uređaje. Sigurnosni interfejs omogućava korišenje jačih kriptografskih algoritama za udaljenje servise pamethih uređaja. Ovaj pristup pobojšava bezbednost podataka koji šalju pametni uređaji korišćenjem kompitablnih algoritama za šifrovanje podataka pre nego što se proslede na udaljenje servise. Pored interfejsa u ovom radu se koristi i blokčejn tehnologiija. Razlog korišćenja blokčejn tehnolgije je da se u mrežu povezanih pametnih uređaja ubaci decentralizacija i autentifikacija. Samom integracijom blokčejna dobija se toliko potrebna anonimnost i fleksibilnost koju trenutni internet stvari nema. Blokčejn štiti interfejs svojim tehnologijama kojima se izbacuje jedna tačka kontrole, beleže se sve transakcije, proverava njihova validnost i samim tim se pruža poverenje među uređajima u jednoj mreži. Rezultat ovog rada je razvoj interfejsa koji daje podršku pametnim uređajima da koriste bilo koji kriptografski algoritam, daje mogućnost mapiranja IP adresa (engl. Internet Protocol address) i na taj način spreče pristup neautorizovani pristup mreži. Pored razvoja interfejsa, blokčejn tehnologija će biti uključena u kompitablnom režimu tako da je efikasna za rad na pametnim uređajima imajući u obzir limitacije sa resursima.
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Pavlović-2022-phd,
  author = {Nikola Pavlović}, 
  title  = {Povećanje bezbednosti i privatnosti integrisanjem sigurnog blokčejn interfejsa u arhitekturu interneta stvari},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2022
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Nikola Pavlović
T1 Povećanje bezbednosti i privatnosti integrisanjem sigurnog blokčejn interfejsa u arhitekturu interneta stvari
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2022
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
N. Pavlović. (2022). Povećanje bezbednosti i privatnosti integrisanjem sigurnog blokčejn interfejsa u arhitekturu interneta stvari (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd