Unapređenje EDAS metode višekriterijumskog odlučivanja u evaluaciji i rangiranju kadrova

Mentor Angelina Njeguš

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2022

Apstrakt
Višekriterijumsko odlučivanje kao tema već neko vreme egzistira na naučnoj sceni, ali je poslednjih godina sve zastupljenije i postaje predmet brojnih istraživanja i sve šire primene. U ovoj doktorskoj disertaciji analizirane su oblasti upravljanja ljudskim resursima, osnove teorije odlučivanja i kriterijumi za izbor i rangiranje kandidata za rad u turističkoj privredi. Izvršena je i klasifikacija metoda višekriterijumske analize s osvrtom na primenu fuzzy i rough skupova u situacijama neodređenosti, neuređenosti i nesigurnosti. Analizirane su klasifikovane metode kako bi se došlo do najadekvatnije metode višekriterijumske analize za rangiranje studenata u smislu zadovoljenja specifičnih zahteva koji proističu iz projekta „Posredovanje u zapošlajvanju studenata“, skraćeno PUZS, odnosno iz baze podataka studenata i potreba donosilaca odluka iz turističke privrede. Detaljno je opisana metoda EDAS koja je izabrana kao pogodna za rad s velikim brojem alternativa i koja svojim pozitivnim PDA i negativnim NDA rastojanjima od srednje vrednosti daje bolji uvid u samu strukturu podataka. Na osnovu uočenih nedostataka koji su se pokazali tokom testiranja metode, a koji se odnose na veliki raspon vrednosti atributa po nekim kriterijumima uz istovremeno mali raspon vrenosti po nekim drugim kriterijumima, urađena je prva ekstenzija metode EDAS u EDAS+. Za rešavanje problema proizašlih iz zahteva poslodavaca, uveden je pojam intervalnih kriterijuma i izrađen je matematički model za transponovanje vrednosti u zadate okvire, kao i implementacija matematičkog modela u EDAS+, čime je dobijena nova ekstenzija EDAS metode – EDAS++. U disertaciji su klasifikovane metode za određivanje težinskih kriterijuma te metode za agregaciju rezultata kada je u pitanju grupno donošenje odluka.
Ključne reči EDAS, EDAS+, Intervalni kriterijumi, EDAS++
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Štilić-2022-phd,
  author = {Anđelka Štilić}, 
  title  = {Unapređenje EDAS metode višekriterijumskog odlučivanja u evaluaciji i rangiranju kadrova},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2022
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Anđelka Štilić
T1 Unapređenje EDAS metode višekriterijumskog odlučivanja u evaluaciji i rangiranju kadrova
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2022
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
A. Štilić. (2022). Unapređenje EDAS metode višekriterijumskog odlučivanja u evaluaciji i rangiranju kadrova (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd