Liberalizacija tržišta električne energije u Srbiji i perspektive razvoja jedinstvene berze električne enegije Jugoistočne Evrope (SEEPEX)

Mentor Zoran Jeremić

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2021

Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Latas-2021-phd,
  author = {Tatjana Latas}, 
  title  = {Liberalizacija tržišta električne energije u Srbiji i perspektive razvoja jedinstvene berze električne enegije Jugoistočne Evrope (SEEPEX)},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2021
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Tatjana Latas
T1 Liberalizacija tržišta električne energije u Srbiji i perspektive razvoja jedinstvene berze električne enegije Jugoistočne Evrope (SEEPEX)
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2021
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
T. Latas. (2021). Liberalizacija tržišta električne energije u Srbiji i perspektive razvoja jedinstvene berze električne enegije Jugoistočne Evrope (SEEPEX) (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd