Efekat ulaganja Evropske banke za obnovu i razvoj (rbrd) u privredu Republike Srbije

Mentor Miroljub Hadžić

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2020

Apstrakt
U savremenom privrednom ambijentu međunarodno finansiranje radi ispunjenja društvenih potreba predstavlja činilac bez kojeg savremeno društvo ne može funkcionisati. Predmet istraživanja ove disertacije jeste analiza međunarodnog finansiranja od strane Evropske banke za obnovu i razvoj, investicione organizacije u evropskoj privredi, i efekata koje to finansiranje ima na privredu Republike Srbije. U zemljama centralne i istočne Evrope, ovakav vid međunarodnog finansiranja kakvog danas poznajemo, počinje od 1990. godine, kada je formirana Evropska banka za obnovu i razvoj sa idejom pružanja pomoći zemljama u tranziciji. U Republici Srbiji, finansiranje od strane međunarodnih investicionih organizacija nije novina, a nakon ukidanja sankcija međunarodne zajednice javlja se od 2001. godine. Taj domen je izuzetno značajan, jer bi bez njega stanje u srpskoj privredi i dinamika aktivnosti tokom procesa tranzicije, nakon ekonomskih sankcija i Dubokog pada bruto domaćeg proizvoda tokom 1990-tih, bilo nepovoljnije. Vrlo složeni privredni odnosi, nove tehnologije i proizvodnje, nameću potrebu obezbeđenja dodatnih izvora finansiranja, što je upravo osnovni predmet izučavanja ove disertacije. Cilj istraživanja jeste da se istraži značaj i potreba postojanja ovakvih institucija, njihovih investicija, kao i da se da doprinos njihovom daljem unapređenju. Sve zemlje centralne i istočne Evrope su imale i imaju uspešnu i obimnu saradnju sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj kroz investicione kredite, zajedničko finansiranje projekata, zajednička ulaganja u razne sektore, a prvenstveno energetiku, infrastrukturu, saobraćaj, finansijski sektor, i to sa ciljem da nacionalne privrede tranformiše u tržišne i poveže buduće jedinstveno trište Evrope.
Ključne reči EBRD, međunarodno finansiranje, projektno finansiranje, banke
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Košutić-2020-phd,
  author = {Aleksandar Košutić}, 
  title  = {Efekat ulaganja Evropske banke za obnovu i razvoj (rbrd) u privredu Republike Srbije},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2020
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Aleksandar Košutić
T1 Efekat ulaganja Evropske banke za obnovu i razvoj (rbrd) u privredu Republike Srbije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2020
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
A. Košutić. (2020). Efekat ulaganja Evropske banke za obnovu i razvoj (rbrd) u privredu Republike Srbije (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd