Uticaj indirektnih operativnih troškova na uspešnost poslovanja korporativnih hotelskih lanaca

Mentor Slobodan Čerović

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2020

Apstrakt
Korporativni hotelski lanci predstavljaju poseban organizacioni oblik koji je od druge polovine XX veka doživeo značajan rast u okviru turističke ponude i danas se u naučnoj i stručnoj literaturi izučava sa različitih osnova. Različite studije govore da će ovaj oblik hotelskih preduzeća nastaviti da povećava svoje tržišno učešće na globalnom nivou. Tržište se nalazi u fazi pojačane konkurencije i tržišni pritisak na ostvarivanje pozitivnih rezultata poslovanja izgleda veći nego ikada. U takvim uslovima, korporativni hoteli moraju pažljivo upravljati svojim raspoloživim resursima i fokusirati se na one resurse koji najznačajnije utiču na hotelske performanse.
Ključne reči indirektni, operativni, troškovi, korporativni, hotelski, lanci
Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Borovčanin-2020-phd,
  author = {Dušan Borovčanin}, 
  title  = {Uticaj indirektnih operativnih troškova na uspešnost poslovanja korporativnih hotelskih lanaca},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2020
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Dušan Borovčanin
T1 Uticaj indirektnih operativnih troškova na uspešnost poslovanja korporativnih hotelskih lanaca
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2020
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
D. Borovčanin. (2020). Uticaj indirektnih operativnih troškova na uspešnost poslovanja korporativnih hotelskih lanaca (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd