Fabrike budućnosti kroz prizmu najnovije industrijske revolucije

Mentor: Dragan Cvetković

Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2020

Apstrakt:
Fabrike budućnosti - Ako se povežu digitalne tehnologije s industrijskim proizvodima i logistikom (odnosno Industrijom 4.0), dobijaju se „Pametne fabrike“ (eng. Smart Factories) koje karakteriše prilagodljivost, efikasno korišćenje resursa i ergonomija, te integracija klijenata i poslovnih partnera u poslovni proces.
Predmet rada je analiza i razvoj novog pristupa Industrijske revolucije 4.0 kroz prizmu savremenih Fabrika budućnosti, sa aspekta njihove strukture, osnove za integraciju i analize rezultata primene koji ukazuju na karakteristike, koristi i probleme primene u preduzećima.
Cilj rada je prikazati strateški visoko-tehnološki projekat budućnosti Industrija 4.0, koji predstavlja novu viziju četvrte Industrijske revolucije (revolucije 21. veka) i promoviše kompjuterizaciju tradicionalnih industrija, a posebno segment kao što je proizvodnja. Cilj ovoga rada je prikazivanje novog koncepta Industrijske Revolucije 4.0, Fabrika budućnosti i unapredjenja njihovih elemenata E–Proizvodnje (ERP, PLM-a itd.), kroz praktičnu primenu. Takođe, biće predstavljene vizije fabrika budućnosti (sa praktičnim primerima) vodećih svetskih kompanija u svojim oblastima : Siemens (procesna industrija), Bosch (automobilska industrija), AIRBUS (avio industrija), AARBAKKE Norveška (naftna industrija), GENERAL ELECTRIC (energetski sektor: proizvodnja i distribucija električne energije - termo elektrane), kao i primeri mikro fabrika budućnosti i nano tehnologija. Primenom novih tehnologija dolazi do znatnih poboljšanja, tako što se kroz sve veću automatizaciju drastično skraćuje period između razvoja nekog novog proizvoda i njegovog izlaska na tržište. Tehnološka osnova su sajber-fizički sistemi i internet.
Ključne reči: Industrija 4.0, Internet stvari (IoT), Pametne fabrike (Smart Factory), Fabrike budućnosti (FoF), E-PROIZVODNJA, ERP, SAP, PLM, virtuelna proizvodnja, E-poslovanje.
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{phdthesis,
  author = {Dragan Vuksanović}, 
  title  = {Fabrike budućnosti kroz prizmu najnovije industrijske revolucije},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2020
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Dragan Vuksanović
T1 Fabrike budućnosti kroz prizmu najnovije industrijske revolucije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2020
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
D. Vuksanović. (2020). Fabrike budućnosti kroz prizmu najnovije industrijske revolucije (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd