Izbor kriterijuma za procenu projekata ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju Srbije

Mentor: Miroljub Hadžić

Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2020

Apstrakt:
Poljoprivreda je jedna od osnovnih privrednih grana, kako u Republici Srbiji, tako i u mnogim zemljama sveta. Uzevši u obzir značaj uloge koju poljoprivreda igra u ekonomskom i privrednom pejzažu Republike Srbije, svako istraživanje i naučni radovi usmereni na poboljšanje ove privredne grane nose sa sobom potencijalno velike koristi. Kada je domaća poljoprivreda u pitanju, stiče se utisak da su strateško razmišljanje i savremene tehnike strategijskog menadžmenta stavljene u drugi plan, i da se uglavnom investira u poljoprivrednu proizvodnju onih proizvoda od kojih se mogu očekivati najbrži prihodi na uložena sredstva. Nesigurnost investitora po pitanju potencijalnih prihoda na uložena sredstva, kao i neizvesnost u ovoj grani privrede, su ti koji sprečavaju velika investiciona ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju. Bankama i drugim investitorima su potrebni pouzdaniji podaci koji će im omogućiti bolji uvid u budućnost i to kakvi će biti potencijalni prihodi na uložena sredstva, kao i tačno vreme kada se prihodi mogu očekivati.
Prilikom razmatranja investicionih strategija u poljoprivrednu proizvodnju, analiza velikog broja faktora koji na nju mogu uticati je od velike važnosti u procesu kreiranja i izbora strategija. Faktori, odnosno kriterijumi koji mogu determinisati poljoprivrednu proizvodnju mogu biti ekonomski, socijalni, tehnološki, ekološki, faktori životne sredine i drugi. U zavisnosti od investicije, svaki od nabrojanih faktora može imati različitu težinu u datom trenutku. U skladu sa tim, sprovedeno istraživanje imalo je za cilj da u perspektivu stavi različite strateške alternative, i da se pomoću komplementarnih istraživačkih metoda dođe do najisplativije. Cilj ove doktorske disertacije je kreiranje modela na osnovu koga bi se olakšano vršio odabir kriterijuma za procenu projekta ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju u Srbiji, i brže donosile strateške odluke. U ovom radu, kvalitativnim istraživačkim metodama poput intervjua i fokus grupe, kao i kvantitativnim metodama izračunavanja isplativosti investiranja u kukuruz, pšenicu, soju, orah, lešnik ili jabuku,dovelo je do nastanka modela za izbor kriterijuma za procenu projekata ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju u Republici Srbiji. Da bi stvaranje jednog takvog modela bilo moguće, potrebno je bilo analizirati različite faktore koji imaju uticaja na poljoprivrednu proizvodnju, definisati njihove podfaktore, objektivno im dodeliti odgovarajuću težinu, i na osnovu rezultata izvršiti odabir jedne ili više strateških alternativa. Po datom modelu bi svaki budući proces izbora kriterijuma za procenu projekta ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju bio znatno ubrzan i olakšan, što je i najveći naučni i društveni doprinos ovog rada.
Ključne reči: Poljoprivreda, proizvodnja, investiranje, projekat, kriterijumi, faktori
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{phdthesis,
  author = {Strahinja Bogdanović}, 
  title  = {Izbor kriterijuma za procenu projekata ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju Srbije},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2020
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Strahinja Bogdanović
T1 Izbor kriterijuma za procenu projekata ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju Srbije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2020
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
S. Bogdanović. (2020). Izbor kriterijuma za procenu projekata ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju Srbije (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd