Mogućnosti primene različitih ekonomskih modela za optimizaciju odnosa rizika i prinosa na tržištu kapitala u Srbiji

Mentor Zoran Jeremić

Institucija Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2019

Priložene datoteke

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{Petronijević-2019-phd,
  author = {Dora Petronijević}, 
  title  = {Mogućnosti primene različitih ekonomskih modela za optimizaciju odnosa rizika i prinosa na tržištu kapitala u Srbiji},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2019
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Dora Petronijević
T1 Mogućnosti primene različitih ekonomskih modela za optimizaciju odnosa rizika i prinosa na tržištu kapitala u Srbiji
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
D. Petronijević. (2019). Mogućnosti primene različitih ekonomskih modela za optimizaciju odnosa rizika i prinosa na tržištu kapitala u Srbiji (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd