Strategijske osnove razvoja turizma u gradovima Srbije

Mentor: Prof. dr. Jovan Popesku

Institucija: Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija, 2019

Apstrakt:
Predmet istraživanja, kojim se bavi ova doktorska disertacija, je razvoj gradskog turizma u Republici Srbiji. U cilju objektivnog i analitičkog pristupa predmetu istraživanja, u radu je izvršena detaljna analiza postojeće turističke ponude ključnih nosilaca razvoja gradskog turizma u Srbiji. U radu su prikazani rezultati empirijskih istraživanja, koja su izvršena na strani turističke ponude i na strani turističke tražnje, u cilju sagledavanja stavova relevantnih interesnih grupa i izvođenja zaključaka o postojećem stanju gradskog turizma i davanju smernica za unapređenje razvoja istog. Istraživanje stavova turista izvršeno je u cilju sticanja uvida u dostignuti stepen kvaliteta turističke ponude gradova Republike Srbije. Ispitivanje ključnih nosilaca razvoja turizma u gradovima i zaposlenih u relevantnim državnim institucijama izvršeno je u cilju analize njihovih stavova o značaju pojedinih resursa za razvoj gradskog turizma kao i o ključnim razvojnim problemima i načinima za postizanje bolje konkurentske pozicije gradova Republike Srbije na turističkom tržištu. Cilj doktorske disertacije je da, pored objektivnog sagledavanja dostignutog stepena razvoja gradskog turizma, obezbedi odgovor na pitanje na koji način unaprediti razvoj turizma u gradovima Republike Srbije.
Ključne reči: gradski turizam, grad, Republika Srbija, upravljanje, turistička destinacija
Priložene datoteke:

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@phdthesis{phdthesis,
  author = {Milena Podovac}, 
  title  = {Strategijske osnove razvoja turizma u gradovima Srbije},
  school = {Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija},
  year   = 2019
}
RefWorks Tagged format
RT Dissertation
A1 Milena Podovac
T1 Strategijske osnove razvoja turizma u gradovima Srbije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2019
SF doctoral dissertation; research
Unapred formatirani prikaz citata
M. Podovac. (2019). Strategijske osnove razvoja turizma u gradovima Srbije (Doctoral dissertation), Univerzitet Singidunum, Beograd