Kulturni turizam na primeru hrama Svetog Save na Vračaru

Autori: Stefan Šarić

Izdanje: Kultura, nasleđe i razvoj turizma

DOI: 10.15308/Sitcon-2018-50-55

Oblast: Osnove razvoja kulturnog turizma

Stranice: 50-55

Apstrakt:
U ovom radu želim da ukažem na događaje koji su obogatili duhovni i kulturni život Hrama Svetog Save, ali su i pospešili razvoj turizma. Prvi deo rada predstavlja analizu odabranih događaja koji su predstavljeni u nekoliko kategorija: Književne večeri i tribine; Umetničke izložbe; Filmske i pozorišne projekcije; Edukativne radionice; Izdavačka delatnost; Nastupi muzičkih izvođača. Drugi deo rada predstavlja posebni projekat pod nazivom „Božićno seoce kod Hrama“ u kojem su objedinjene verske, kulturne i tradicionalne manifestacije, prožete kroz prethodno navedene primere. Zaključni deo rada predstavlja predloge budućih ideja i projekata koji mogu da doprinesu u još većoj meri duhovnom i kulturnom životu Hrama.
Ključne reči: Hram, pravoslavlje, saradnja, zajednica, mogućnosti
Priložene datoteke:
 • 50-55 ( veličina: 2,28 MB, broj pregleda: 665 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {S. Šarić}, 
 title  = {Kulturni turizam na primeru hrama Svetog Save na Vračaru},
 journal = {Kultura, nasleđe i razvoj turizma},
 year  = 2018,
 pages  = {50-55},
 doi   = {10.15308/Sitcon-2018-50-55}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Stefan Šarić
T1 Kulturni turizam na primeru hrama Svetog Save na Vračaru
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
NO doi: 10.15308/Sitcon-2018-50-55
Unapred formatirani prikaz citata
S. Šarić, Kulturni turizam na primeru hrama Svetog Save na Vračaru, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018, doi:10.15308/Sitcon-2018-50-55