Primena TETRA sistema u Vojsci Srbije

Izdanje: International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2018-210-216

Oblast: Engineering and Telecommunications

Stranice: 210-216

Apstrakt:
Sistem Terresrial Trunked Radio (TETRA) predstavlja otvoreni sistem digitalnih mobilnih treking radio telefonskih komunikacija sa mogućnošću prihvata različitih korisnika i uvezivanja sa drugim telekomunikacionim mrežama i informacionim sistemima. U ovom radu predstavljeni su standardi, mogućnosti, arhitektura i prakticna primena ovog sistema u Vojsci Srbije.
Ključne reči: TETRA, Radio-telefonske komunikacije, Vojska Srbije
Priložene datoteke:
 • 210-216 ( veličina: 430,52 KB, broj pregleda: 2470 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Krstić and M. Marjanović Jakovljević}, 
 title  = {Primena TETRA sistema u Vojsci Srbije},
 journal = {International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2018,
 pages  = {210-216},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2018-210-216}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Miloš Krstić
A1 Marina Marjanović Jakovljević
T1 Primena TETRA sistema u Vojsci Srbije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
NO doi: 10.15308/Sinteza-2018-210-216
Unapred formatirani prikaz citata
M. Krstić and M. Marjanović Jakovljević, Primena TETRA sistema u Vojsci Srbije, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018, doi:10.15308/Sinteza-2018-210-216