Poređenje uticaja konstantne i promenljive bitske brzine na broj tv kanala kod Dvb-t2 standarda

Izdanje: Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2018-236-241

Oblast: Engineering and Telecommunications

Stranice: 236-241

Apstrakt:
U ovom radu je izvršena analiza uticaja modulacionih šema i kodnog količnika na broj TV kanala u jednom UHF kanalu primenom DVB-T2 standarda. Najpre je korišćenjem DVB kalkulatora određena bitska brzina jednog UHF kanala za različite modulacione formate (QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM) i kodne količnike. Zatim je određen broj TV kanala (SDTV, HDTV i UHDTV) koji se smešta u jednom multipleksu UHF kanala korišćenjem MPEG-2, MPEG-4 i HEVC kompresionog standarda. Grafički je prikazan broj TV kanala kada se koristi promenljiva i kada se koristi konstantna bitska brzina. Na kraju je dat tabelarni pregled sa parametrima i realnim opterećenjem DVB-T/T2 multipleksa u Srbiji i zemljama u regionu.
Ključne reči: konstantna bitska brzina, promenljiva bitska brzina, DVB-T2, SDTV, HDTV
Priložene datoteke:
 • 236-241 ( veličina: 534,1 KB, broj pregleda: 478 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {J. Stojković, B. Jakšić, M. Petrović, P. Spalević and B. Prlinčević}, 
 title  = {Poređenje uticaja konstantne i promenljive bitske brzine na broj tv kanala kod Dvb-t2 standarda},
 journal = {Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2018,
 pages  = {236-241},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2018-236-241}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Jelena Stojković
A1 Branimir Jakšić
A1 Mile Petrović
A1 Petar Spalević
A1 Bojan Prlinčević
T1 Poređenje uticaja konstantne i promenljive bitske brzine na broj tv kanala kod Dvb-t2 standarda
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
NO doi: 10.15308/Sinteza-2018-236-241
Unapred formatirani prikaz citata
J. Stojković, B. Jakšić, M. Petrović, P. Spalević and B. Prlinčević, Poređenje uticaja konstantne i promenljive bitske brzine na broj tv kanala kod Dvb-t2 standarda, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018, doi:10.15308/Sinteza-2018-236-241