Primena blockchaina u industriji turizma

Izdanje: Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2018-160-166

Oblast: Blokchain and Distributed Systems

Stranice: 160-166

Apstrakt:
Informaciono komunikacione tehnologije nezaustavljivo napreduju u svom razvoju, a primena pojedinih informaciono tehnoloških rešenja doprinosi unapređenju, razvoju i rastu i u industriji turizma. U ovo radu posvetićemo pažnju objašnjenju pojma Blockchain tehnologije, mogućnostima primene ovog savremenog fenomena, sa fokusom na pregled primene Blockchaina u industriji turizma.
Ključne reči: Blockchain, turizam, kriptovalute.
Priložene datoteke:
 • 160-166 ( veličina: 681,1 KB, broj pregleda: 1010 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {N. Radović, A. Matanović and M. Radović}, 
 title  = {Primena blockchaina u industriji turizma},
 journal = {Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2018,
 pages  = {160-166},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2018-160-166}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Nikica Radović
A1 Aleksandar Matanović
A1 Milan Radović
T1 Primena blockchaina u industriji turizma
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
NO doi: 10.15308/Sinteza-2018-160-166
Unapred formatirani prikaz citata
N. Radović, A. Matanović and M. Radović, Primena blockchaina u industriji turizma, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018, doi:10.15308/Sinteza-2018-160-166