Integrisanje mobilnog poslovanja na tržištu Republike Srbije

Izdanje: Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2018-123-128

Oblast: Internet and Cloud Computing

Stranice: 123-128

Apstrakt:
Svetska ekspanzija interneta doprinela je značajnoj transformaciji svih svetskih trgovinskih transakcija. Shodno tome, korisnici širom sveta sve više koriste uređaje elektronske komunikacije u svakodnevnom životu. Cilj ovog rada je ukazivanje na veću upotrebu mobilnog poslovanja, u odnosu na dosadašnje elektronsko poslovanje. Istraživanje pokazuje da 30% korisnika mobilne uređaje koriste za obavljanje mobilnog poslovanja. Očekuje se da navedeni procenat raste iz godine u godinu zbog sve većeg broja korisnika interneta koji obavljaju transakcije putem mobilnih uređaja. Dugoročno posmatrano, svi internet korisnici biće prinuđeni da povećaju upotrebu mobilnog poslovanja zbog manjih troškova poslovanja, lakše i jednostavnije upotrebe mobilnih uređaja, kao i njegove dostupnosti.
Ključne reči: m–poslovanje, e–poslovanje, mobilna trgovina, elektronska trgovina.
Priložene datoteke:
 • 123-128 ( veličina: 945,62 KB, broj pregleda: 1001 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {M. Gligorić and T. Kokić}, 
 title  = {Integrisanje mobilnog poslovanja na tržištu Republike Srbije},
 journal = {Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2018,
 pages  = {123-128},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2018-123-128}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Maja Gligorić
A1 Tamara Kokić
T1 Integrisanje mobilnog poslovanja na tržištu Republike Srbije
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
NO doi: 10.15308/Sinteza-2018-123-128
Unapred formatirani prikaz citata
M. Gligorić and T. Kokić, Integrisanje mobilnog poslovanja na tržištu Republike Srbije, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018, doi:10.15308/Sinteza-2018-123-128