Uticaj aerodromskih tehnoloških rešenja na zadovoljstvo putnika: aerodrom “Nikola Tesla”

Izdanje: Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research

DOI: 10.15308/Sinteza-2018-103-109

Oblast: Internet and Cloud Computing

Stranice: 103-109

Apstrakt:
Avio industrija je najdinamičnija komponenta turističke industrije, koja je pionir u primeni najsavremenijih tehnoloških rešenja. Jedna od ključnih metrika za ocenu performansi tehnoloških rešenja je zadovoljstvo putnika. U ovom radu se analiziraju postojeća savremena tehnološka rešenja koja se primenjuju na aerodromima širom sveta i analizira njihov uticaj na zadovoljstvo putnika. Kroz sprovedeno istraživanje, analizira se stepen primene savremenih tehnoloških rešenja na aerodromu “Nikola Tesla”, kao i zadovoljstvo putnika sa ponuđenim uslugama. Rezultati istraživanja pokazuju da aerodrom ide u korak sa svetskim rešenjima i da je visok stepan zadovoljstva putnika. Međutim, više od 50% putnika i dalje koristi tradicionalne usluge, te se nova rešenja ne koriste u onoj meri u kojoj se očekivalo.
Ključne reči: informacione tehnologije, turizam, avio industrija, zadovoljstvo putnika, avio tehnološka rešenja.
Priložene datoteke:
 • 103-109 ( veličina: 282,7 KB, broj pregleda: 1086 )

Preuzimanje citata:

BibTeX format
@article{article,
 author = {J. Vukelić, A. Njeguš, R. Živković and M. Čolović}, 
 title  = {Uticaj aerodromskih tehnoloških rešenja na zadovoljstvo putnika: aerodrom “Nikola Tesla”},
 journal = {Sinteza 2018 International Scientific Conference on Information Technology and Data Related Research},
 year  = 2018,
 pages  = {103-109},
 doi   = {10.15308/Sinteza-2018-103-109}
}
RefWorks Tagged format
RT Conference Proceedings
A1 Jelena Vukelić
A1 Angelina Njeguš
A1 Radmila Živković
A1 Milica Čolović
T1 Uticaj aerodromskih tehnoloških rešenja na zadovoljstvo putnika: aerodrom “Nikola Tesla”
AD Univerzitet Singidunum, Beograd, Beograd, Srbija
YR 2018
NO doi: 10.15308/Sinteza-2018-103-109
Unapred formatirani prikaz citata
J. Vukelić, A. Njeguš, R. Živković and M. Čolović, Uticaj aerodromskih tehnoloških rešenja na zadovoljstvo putnika: aerodrom “Nikola Tesla”, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018, doi:10.15308/Sinteza-2018-103-109